721 273 353

793 016 619

biuro@orled24.pl

Reklamacje i gwarancja

Reklamacje

1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.). 

2. Reklamacje można zgłaszać pisemne lub poprzez pocztę elektroniczną na dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.1. Regulaminu, jak również za pośrednictwem formularza, dostępnego na stronie Sklepu. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również jakiegoś rodzaju potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie (na przykład paragon lub fakturę VAT). Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę. 

3. Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedaną rzeczą, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany dostarczyć rzecz na adres siedziby Sprzedawcy. 

Reklamowany towar należy wysłać do nas na adres:

ORLED24, ul. Witosa 16/1, 67-100 Nowa Sól,

4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni. 

5. Sprzedawca informuje, że w przypadku udzielenia dodatkowo gwarancji na produkty oferowane za pośrednictwem Sklepu, gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

6. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażowych.

 

Gwarancje

1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta.

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

 

 

Reklamacje i zwroty

Informacje

Lokalizacja

Strona stworzona w kreatorze WebWave.

Witosa 16/1

67-100 Nowa Sól

orled24@gmail.com